Bergen Stål Bruktjern AS er en miljøbedrift

Bergen Stål Bruktjern AS er en miljøbedrift som leverer det meste innen stål, nytt og brukt til rett tid og pris. Våre kunder er primært i Norge, men vi opererer også internasjonalt. 

Bergen Stål Bruktjern AS ble etablert i 1977. I årenes løp har vi opparbeidet fagkompetanse og gode leverandøravtaler.
Vi ønsker å verne om miljøet ved å bidra til mer gjenbruk av stål. Miljøperspektivet var og motivasjonen for etableringen av bedriften i 1977. Gjenbruk av stål er i høy grad ressursbesparende for miljøet siden stålproduksjon har et stort utslipp av farlige klima-gasser. Stålproduksjonen står for 5 prosent av verdens samlede CO2 utslipp, og 25 % av verdens samlede energibruk. Produksjon av ett tonn stål genererer nesten to tonn CO2-utslipp. Det betyr at gjenbruk av stål har en enorm miljøgevinst.
Bergen Stål Bruktjern AS tar imot både næring- og privatkunder.