Bergen Stål Bruktjern AS er en miljøbedrift som leverer det meste innen stål, nytt og brukt til rett tid og pris. Våre kunder er primært i Norge, men vi opererer også internasjonalt. 

Bergen Stål Bruktjern AS ble etablert i 1977. I årenes løp har vi opparbeidet fagkompetanse og gode leverandøravtaler.

Vi ønsker å verne om miljøet ved å bidra til mer gjenbruk av stål. Miljøperspektivet var og motivasjonen for etableringen av bedriften i 1977. Gjenbruk av stål er i høy grad ressursbesparende for miljøet siden stålproduksjon har et stort utslipp av farlige klima-gasser. Stålproduksjonen står for 5 prosent av verdens samlede CO2 utslipp, og 25 % av verdens samlede energibruk. Produksjon av ett tonn stål genererer nesten to tonn CO2-utslipp. Det betyr at gjenbruk av stål har en enorm miljøgevinst.

Bergen Stål Bruktjern AS tar imot både næring- og privatkunder.